Coöperantenrubriek

Met deze ledenrubriek kunnen de Fairebelleden hun persoonsgegevens raadplegen en bijwerken en hun persoonlijke verslag in PDF-formaat downloaden.

Aanmelding

Identificeer u met uw e-mailadres en klantennummer Fairebel om toegang te krijgen tot de ledenrubriek.

Zich inschrijven

Elke coproducent kan zich registreren als Fairebellid. Na het invullen van het inschrijvingsformulier ontvangt u uw inloggegevens voor de ledenrubriek per e-mail.